Biovitalium

Suplementy diety

 

Dofinansowanie UE

grant

Projekt pt. „Badania nad oceną możliwości oraz skuteczności zastosowania ozonu do stabilizacji mikrobiologicznej wybranych serii materiałów oraz końcowych produktów – suplementów diety” w ramach grantu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”


Firma Biovitalium Polska Sp. z o.o.  zajmuje się produkcją i dystrybucją suplementów diety, w skład których wchodzą ekstrakty ziołowe, witaminy i związki mineralne, a także sproszkowane owoce, liście i kłącza roślin. Ta ostatnia grupa surowców w procesie technologicznym nie jest poddana drastycznym metodom wyjaławiania, takich jak wysoka temperatura, czy promieniowanie jonizujące, ze względu na to, że mogą one powodować utratę właściwości fizykochemicznych tych surowców. W procesie przygotowywania preparatów wykorzystuje się wprawdzie różnego rodzaju ekstrakty i olejki eteryczne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, jednakże istnieje pewne prawdopodobieństwo, że mogą one zawierać konidia grzybów czy też komórki bakterii. W ramach projektu surowce wykorzystywane do produkcji suplementów będą poddane wyjaławianiu przez zastosowanie różnych form ozonowania. Efektywność tej metody sprawdzana będzie poprzez wykrywanie obecności i ewentualnie oznaczenie liczby konidiów grzybów Aspargillus ochraceus, Aspergillus fumigatus oraz Aspergillus flavus, a także komórek bakterii Staphylococus aureus i porównanie uzyskanych wyników z oznaczeniami dla surowców wyjściowych. Badaniom czystości mikrobiologicznej poddane będą także gotowe preparaty. Ponadto, w ramach projektu oznaczona zostanie aktywność biologiczna związków czynnych w tych surowcach przed i po poddaniu ich procesowi ozonowania. W założeniu jest też wykonanie prototypu urządzenia do prostej technologii ozonowania w/w surowców w oparciu o zakupiony generator ozonu, mieszalnik do surowców oraz digestorium, w którym ten proces będzie przeprowadzany i zgrzewarkę do pakowania surowców po ozonowaniu.

Badania w ramach Projektu pt. „Badania nad oceną możliwości oraz skuteczności zastosowania ozonu do stabilizacji mikrobiologicznej wybranych serii materiałów oraz końcowych produktów – suplementów diety” obejmą:
1. Opracowanie i wykonanie serii prototypowych procesów ozonowania surowców w skali 1/4-technicznej. Surowcami będą zioła, wykorzystywane obecnie przez firmę Biovitalium Polska Sp. z o.o jako składniki produktów końcowych: Asa foetida (proszek); Zingiber officinalis (sproszkowane kłącze); Tanacetum vulgare (sproszkowany liść); Vitex agnus (sproszkowany owoc); Catalpa (liście, kora); Curcuma longa (proszek); Cuminum cyminum oraz Chelidonim majus (sproszkowane ziele). 
2. Określenie skuteczności  trzech wariantów ozonowania poprzez ocenę jakości mikrobiologicznej w/w surowców zielarskich, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów z rodzaju Aspergillus i bakterii należących do gatunku Staphylococcus aureus. 
3. Ocena zmian profilu bioaktywnych metabolitów wtórnych surowców poddanych procesowi ozonowania metodami NMR lub LCMS lub GC-MS lub TLC.
4. Ocena czystości mikrobiologicznej gotowych suplementów diety.

Realizacja grantu pt. „Badania nad oceną możliwości oraz skuteczności zastosowania ozonu do stabilizacji mikrobiologicznej wybranych serii materiałów oraz końcowych produktów – suplementów diety” w oparciu o usługę badawczo – rozwojową umożliwi Firmie Biovitalium Polska Sp. z o.o. przygotowanie dla konsumentów innowacyjnej serii produktów – suplementów diety bezpiecznych dla konsumentów. Składniki suplementów dostępne w obrocie detalicznym mają wprawdzie certyfikaty, trzymające normy, ale w trakcie procesu suszenia nie są eliminowane konidia pleśni i niektóre patogeny bakteryjne np. gronkowiec złocisty. Niektóre firmy posuwają się nawet do konserwacji swoich produktów za pomocą promieni gamma, aby produkty te nie były nośnikami infekcji. Dlatego Firma Biovitalium Polska Sp. z o.o. proponuje podjęcie działań w celu przeprowadzenia badań odnośnie wyjaławiania surowców, będących składnikami suplementów diety, metodami, które nie będą powodować utraty właściwości fizykochemicznych tych surowców.